File: pdfjs/locale/az/viewer.properties

Recommend this page to a friend!
  Classes of Eray Akartuna  >  JavaScript PDF Flipbook  >  pdfjs/locale/az/viewer.properties  >  Download  
File: pdfjs/locale/az/viewer.properties
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: JavaScript PDF Flipbook
Browse PDF document like a book turning its pages
Author: By
Last change:
Date: 5 years ago
Size: 7,355 bytes
 

Contents

Class file image Download
# Copyright 2012 Mozilla Foundation
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

# Main toolbar buttons (tooltips and alt text for images)
previous.title=Əvvəlki səhifə
previous_label=Əvvəlkini tap
next.title=Növbəti səhifə
next_label=İrəli

# LOCALIZATION NOTE (page_label, page_of):
# These strings are concatenated to form the "Page: X of Y" string.
# Do not translate "{{pageCount}}", it will be substituted with a number
# representing the total number of pages.
page_label=Səhifə:
page_of=/ {{pageCount}}

zoom_out.title=Uzaqlaş
zoom_out_label=Uzaqlaş
zoom_in.title=Yaxınlaş
zoom_in_label=Yaxınlaş
zoom.title=Yaxınlaşdırma
presentation_mode.title=Təqdimat Rejiminə Keç
presentation_mode_label=Təqdimat Rejimi
open_file.title=Fayl Aç
open_file_label=Aç
print.title=Yazdır
print_label=Yazdır
download.title=Yüklə
download_label=Yüklə
bookmark.title=Hazırkı görünüş (köçür və ya yeni pəncərədə aç)
bookmark_label=Hazırki görünüş

# Secondary toolbar and context menu
tools.title=Alətlər
tools_label=Alətlər
first_page.title=İlk Səhifəyə get
first_page.label=İlk Səhifəyə get
first_page_label=İlk Səhifəyə get
last_page.title=Son Səhifəyə get
last_page.label=Son Səhifəyə get
last_page_label=Son Səhifəyə get
page_rotate_cw.title=Saat İstiqamətində Fırlat
page_rotate_cw.label=Saat İstiqamətində Fırlat
page_rotate_cw_label=Saat İstiqamətində Fırlat
page_rotate_ccw.title=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat
page_rotate_ccw.label=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat
page_rotate_ccw_label=Saat İstiqamətinin Əksinə Fırlat

hand_tool_enable.title=Əl alətini aktiv et
hand_tool_enable_label=Əl alətini aktiv et
hand_tool_disable.title=Əl alətini deaktiv et
hand_tool_disable_label=Əl alətini deaktiv et

# Document properties dialog box
document_properties.title=Sənəd xüsusiyyətləri…
document_properties_label=Sənəd xüsusiyyətləri…
document_properties_file_name=Fayl adı:
document_properties_file_size=Fayl ölçüsü:
# LOCALIZATION NOTE (document_properties_kb): "{{size_kb}}" and "{{size_b}}"
# will be replaced by the PDF file size in kilobytes, respectively in bytes.
document_properties_kb={{size_kb}} KB ({{size_b}} bayt)
# LOCALIZATION NOTE (document_properties_mb): "{{size_mb}}" and "{{size_b}}"
# will be replaced by the PDF file size in megabytes, respectively in bytes.
document_properties_mb={{size_mb}} MB ({{size_b}} bayt)
document_properties_title=Başlık:
document_properties_author=Müəllif:
document_properties_subject=Mövzu:
document_properties_keywords=Açar sözlər:
document_properties_creation_date=Yaradılış Tarixi :
document_properties_modification_date=Dəyişdirilmə Tarixi :
# LOCALIZATION NOTE (document_properties_date_string): "{{date}}" and "{{time}}"
# will be replaced by the creation/modification date, and time, of the PDF file.
document_properties_date_string={{date}}, {{time}}
document_properties_creator=Yaradan:
document_properties_producer=PDF yaradıcısı:
document_properties_version=PDF versiyası:
document_properties_page_count=Səhifə sayı:
document_properties_close=Qapat

# Tooltips and alt text for side panel toolbar buttons
# (the _label strings are alt text for the buttons, the .title strings are
# tooltips)
toggle_sidebar.title=Yan Paneli Aç/Bağla
toggle_sidebar_label=Yan Paneli Aç/Bağla
outline.title=Sənəd struktunu göstər
outline_label=Sənəd strukturu
attachments.title=Bağlamaları göstər
attachments_label=Bağlamalar
thumbs.title=Kiçik şəkilləri göstər
thumbs_label=Kiçik şəkillər
findbar.title=Sənəddə Tap
findbar_label=Tap

# Thumbnails panel item (tooltip and alt text for images)
# LOCALIZATION NOTE (thumb_page_title): "{{page}}" will be replaced by the page
# number.
thumb_page_title=Səhifə{{page}}
# LOCALIZATION NOTE (thumb_page_canvas): "{{page}}" will be replaced by the page
# number.
thumb_page_canvas={{page}} səhifəsinin kiçik vəziyyəti

# Find panel button title and messages
find_label=Tap:
find_previous.title=Bir öncəki uyğun gələn sözü tapır
find_previous_label=Geri
find_next.title=Bir sonrakı uyğun gələn sözü tapır
find_next_label=İrəli
find_highlight=İşarələ
find_match_case_label=Böyük/kiçik hərfə həssaslıq
find_reached_top=Sənədin yuxarısına çatdı, aşağıdan davam edir
find_reached_bottom=Sənədin sonuna çatdı, yuxarıdan davam edir
find_not_found=Uyğunlaşma tapılmadı

# Error panel labels
error_more_info=Daha çox məlumati
error_less_info=Daha az məlumat
error_close=Qapat
# LOCALIZATION NOTE (error_version_info): "{{version}}" and "{{build}}" will be
# replaced by the PDF.JS version and build ID.
error_version_info=PDF.js v{{version}} (yığma: {{build}})
# LOCALIZATION NOTE (error_message): "{{message}}" will be replaced by an
# english string describing the error.
error_message=İsmarıc: {{message}}
# LOCALIZATION NOTE (error_stack): "{{stack}}" will be replaced with a stack
# trace.
error_stack=Stek: {{stack}}
# LOCALIZATION NOTE (error_file): "{{file}}" will be replaced with a filename
error_file=Fayl: {{file}}
# LOCALIZATION NOTE (error_line): "{{line}}" will be replaced with a line number
error_line=Sətir: {{line}}
rendering_error=Səhifə göstərilərkən səhv yarandı.

# Predefined zoom values
page_scale_width=Səhifə genişliyi
page_scale_fit=Səhifəni sığdır
page_scale_auto=Avtomatik yaxınlaşdır
page_scale_actual=Hazırki Həcm
# LOCALIZATION NOTE (page_scale_percent): "{{scale}}" will be replaced by a
# numerical scale value.
page_scale_percent={{scale}}%

# Loading indicator messages
loading_error_indicator=Səhv
loading_error=PDF yüklenərkən bir səhv yarandı.
invalid_file_error=Səhv və ya zədələnmiş olmuş PDF fayl.
missing_file_error=PDF fayl yoxdur.
unexpected_response_error=Gözlənilməz server cavabı.

# LOCALIZATION NOTE (text_annotation_type.alt): This is used as a tooltip.
# "{{type}}" will be replaced with an annotation type from a list defined in
# the PDF spec (32000-1:2008 Table 169 – Annotation types).
# Some common types are e.g.: "Check", "Text", "Comment", "Note"
text_annotation_type.alt=[{{type}} Annotasiyası]
password_label=Bu PDF faylı açmaq üçün şifrəni daxil edin.
password_invalid=Şifrə yanlışdır. Bir daha sınayın.
password_ok=OK
password_cancel=Ləğv et

printing_not_supported=Xəbərdarlıq: Çap bu səyyah tərəfindən tam olaraq dəstəklənmir.
printing_not_ready=Xəbərdarlıq: PDF çap üçün tam yüklənməyib.
web_fonts_disabled=Web Şriftlər söndürülüb: yerləşdirilmiş PDF şriftlərini istifadə etmək mümkün deyil.
document_colors_not_allowed=PDF sənədlərə öz rənglərini işlətməyə icazə verilmir: 'Səhifələrə öz rənglərini istifadə etməyə icazə vermə' səyyahda söndürülüb.