File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Finnish.lang

Recommend this page to a friend!
  Classes of Emmanuel Podvin   Blapy   demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Finnish.lang   Download  
File: demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Finnish.lang
Role: Auxiliary data
Content type: text/plain
Description: Auxiliary data
Class: Blapy
jQuery plugin to load linked pages using AJAX
Author: By
Last change: Update of demos/startbootstrap-sb-admin-2/bower_components/datatables-plugins/i18n/Finnish.lang
Date: 2 years ago
Size: 625 bytes
 

Contents

Class file image Download
/** * Finnish translation * @name Finnish * @anchor Finnish * @author Seppo Äyräväinen */ { "sProcessing": "Hetkinen...", "sLengthMenu": "Näytä kerralla _MENU_ riviä", "sZeroRecords": "Tietoja ei löytynyt", "sInfo": "Näytetään rivit _START_ - _END_ (yhteensä _TOTAL_ )", "sInfoEmpty": "Näytetään 0 - 0 (yhteensä 0)", "sInfoFiltered": "(suodatettu _MAX_ tuloksen joukosta)", "sInfoPostFix": "", "sSearch": "Etsi:", "sUrl": "", "oPaginate": { "sFirst": "Ensimmäinen", "sPrevious": "Edellinen", "sNext": "Seuraava", "sLast": "Viimeinen" } }